Tỷ giá ngày 28-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,460-10 22,530-10 22,460-10
 AUD 16,1613 16,408-125 16,2593
 CAD 15,987-5 16,345-133 16,132-5
 JPY 1840 187-1 1860
 EUR 24,480159 24,779-31 24,554160
 CHF 22,50474 22,870-103 22,66374
 GBP 33,18215 33,722-248 33,41615
 SGD 15,77935 16,100-90 15,89035
 THB 6111 636-3 6111
 MYR - 5,269-12 5,20028
 DKK - 3,358-15 3,25511
 HKD 2,86411 2,922-12 2,88411
 INR - 347-2 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 75,372-301 73,063276
 NOK - 2,631-9 2,55011
 RUB - 353-5 308-2
 SEK - 2,713-12 2,6468

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 0 22,680 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 28-12-2015

1USD = 0