Tỷ giá ngày 28-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0505 24,4205 24,0805
 AUD 15,62060 16,28662 15,77861
 CAD 17,39066 18,13169 17,56667
 JPY 1591 1681 1601
 EUR 25,849-21 27,268-22 26,110-21
 CHF 26,84724 27,99025 27,11824
 GBP 29,811-3 31,081-3 30,112-3
 CNY 3,3212 3,4632 3,3552
 SGD 17,69020 18,44320 17,86820
 THB 6144 7085 6824
 MYR - 5,25010 5,13710
 DKK - 3,627-3 3,493-3
 HKD 3,032-2 3,161-2 3,062-2
 INR - 3020 2900
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,551-63 78,410-60
 NOK - 2,32610 2,23110
 RUB - 2600 -
 SEK - 2,3767 2,2797

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,570 -50 24,670 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 28-11-2023

1USD = 23,930 -17