Tỷ giá ngày 28-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5200 22,4500
 AUD 16,0620 16,3070 16,1590
 CAD 16,6380 17,0110 16,7890
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 23,6670 23,9550 23,7380
 CHF 21,7040 22,0580 21,8570
 GBP 33,5430 34,0890 33,7800
 SGD 15,7410 16,0610 15,8520
 THB 6160 6420 6160
 MYR - 5,3480 5,2780
 DKK - 3,2470 3,1480
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3450 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 75,1070 72,8060
 NOK - 2,6370 2,5570
 RUB - 3800 3320
 SEK - 2,6070 2,5430

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 0 22,630 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 28-11-2015

1USD = 0