Tỷ giá ngày 28-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3500 22,2700
 AUD 15,739-254 15,983-251 15,834-255
 CAD 16,602-82 16,978-76 16,753-83
 JPY 1830 1860 1850
 EUR 24,452-47 24,755-36 24,525-47
 CHF 22,367-100 22,736-92 22,524-101
 GBP 33,742-108 34,299-94 33,980-109
 SGD 15,776-46 16,100-40 15,887-47
 THB 6171 6431 6171
 MYR - 5,2612 5,1910
 DKK - 3,356-5 3,253-6
 HKD 2,8400 2,8991 2,8600
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 200
 KWD - 74,8939 72,582-24
 NOK - 2,675-38 2,593-38
 RUB - 381-10 333-9
 SEK - 2,6601 2,593-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -10 22,320 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 28-10-2015

1USD = 0