Tỷ giá ngày 28-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,62649 15,86150 15,72149
 CAD 16,60425 16,97225 16,75525
 JPY 1841 1881 1861
 EUR 24,978167 25,277169 25,053168
 CHF 22,705127 23,069129 22,865128
 GBP 33,765-29 34,307-29 34,004-29
 SGD 15,554-23 15,866-23 15,663-23
 THB 6091 6341 6091
 MYR - 5,155-4 5,089-3
 DKK - 3,42723 3,32323
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,612150 73,312145
 NOK - 2,6810 2,6000
 RUB - 3821 3341
 SEK - 2,70913 2,64312

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,550 -10 22,580 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 28-09-2015

1USD = 0