Tỷ giá ngày 28-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,430-30 22,490-30 22,430-30
 AUD 15,93865 16,17866 16,03565
 CAD 16,7508 17,1228 16,9028
 JPY 183-1 186-1 185-1
 EUR 25,122-64 25,423-64 25,198-64
 CHF 23,072-238 23,442-242 23,234-240
 GBP 34,229-176 34,778-179 34,470-177
 SGD 15,815-25 16,133-26 15,926-25
 THB 615-3 640-3 615-3
 MYR - 5,39537 5,32637
 DKK - 3,445-9 3,340-8
 HKD 2,859-2 2,917-2 2,879-2
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,512-126 73,215-122
 NOK - 2,75914 2,67514
 RUB - 3788 3307
 SEK - 2,6902 2,6232

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,670 -50 22,730 -90

Tỷ giá trung tâm ngày 28-08-2015

1USD = 0