Tỷ giá ngày 28-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,648152 16,898155 16,748153
 CAD 16,73170 17,10271 16,88370
 JPY 2103 2141 2123
 EUR 24,591243 24,886246 24,665244
 CHF 22,412197 22,817200 22,570198
 GBP 29,129183 29,596186 29,334184
 SGD 16,337108 16,600110 16,453109
 THB 6273 6533 6273
 MYR - 5,54944 5,47843
 DKK - 3,38334 3,28133
 HKD 2,8371 2,8941 2,8571
 INR - 3452 3322
 KRW - 200 200
 KWD - 76,4780 73,5880
 NOK - 2,66618 2,58517
 RUB - 375-1 307-1
 SEK - 2,63220 2,56719

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-07-2016

1USD = 21,881 0