Tỷ giá ngày 28-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,80678 16,04379 15,90178
 CAD 16,523-5 16,890-5 16,673-5
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 23,966-4 24,254-4 24,038-4
 CHF 22,395-140 22,755-143 22,553-141
 GBP 33,665211 34,206215 33,903213
 SGD 15,76131 16,07932 15,87231
 THB 613-1 638-1 613-1
 MYR - 5,760-2 5,686-1
 DKK - 3,287-1 3,187-1
 HKD 2,7780 2,8340 2,7970
 INR - 3481 3341
 KRW - 190 190
 KWD - 73,21624 70,98723
 NOK - 2,7141 2,6321
 RUB - 405-5 354-5
 SEK - 2,5891 2,5251

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 28-07-2015

1USD = 0