Tỷ giá ngày 28-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,78010 21,84010 21,78010
 AUD 16,639-89 16,889-91 16,740-90
 CAD 17,267-41 17,650-42 17,423-41
 JPY 174-1 177-1 176-1
 EUR 23,68769 23,97170 23,75870
 CHF 22,79863 23,16464 22,95864
 GBP 33,154-45 33,687-46 33,388-45
 SGD 15,97514 16,29715 16,08815
 THB 6341 6611 6341
 MYR - 6,0420 5,9640
 DKK - 3,2529 3,1538
 HKD 2,7771 2,8331 2,7971
 INR - 3491 3351
 KRW - 200 200
 KWD - 73,16858 70,94056
 NOK - 2,866-7 2,778-6
 RUB - 467-11 382-9
 SEK - 2,607-9 2,543-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,860 0 21,880 5

Tỷ giá trung tâm ngày 28-05-2015

1USD = 0