Tỷ giá ngày 28-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9300 23,1400 22,9600
 AUD 17,421-88 18,149-91 17,597-89
 CAD 18,105-20 18,862-21 18,288-21
 JPY 205-1 216-1 208-1
 EUR 27,0014 28,4115 27,2735
 CHF 24,563-8 25,589-8 24,811-8
 GBP 31,207-4 32,511-5 31,523-5
 CNY 3,4841 3,6301 3,5191
 SGD 16,937-10 17,645-11 17,108-10
 THB 6491 7481 7211
 MYR - 5,6831 5,5651
 DKK - 3,8151 3,6771
 HKD 2,895-1 3,016-1 2,924-1
 INR - 3201 3081
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,4690 76,4680
 NOK - 2,8413 2,7273
 RUB - 3071 -
 SEK - 2,8092 2,6961

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,600 -130 23,680 -150

Tỷ giá trung tâm ngày 28-04-2021

1USD = 23,217 59