Tỷ giá ngày 28-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2800 22,3400 22,2800
 AUD 16,6370 16,8870 16,7370
 CAD 16,6060 16,9740 16,7560
 JPY 1940 1970 1960
 EUR 24,7270 25,0230 24,8020
 CHF 22,5980 22,9610 22,7580
 GBP 31,2590 31,7610 31,4800
 SGD 16,0790 16,4020 16,1920
 THB 6190 6440 6190
 MYR - 5,6010 5,5290
 DKK - 3,3950 3,2920
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6050 73,7100
 NOK - 2,6770 2,5950
 RUB - 3660 2990
 SEK - 2,7240 2,6570

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 -30 22,310 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 28-03-2016

1USD = 21,879 0