Tỷ giá ngày 28-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8900 23,1000 22,9200
 AUD 17,5910 18,3250 17,7680
 CAD 17,7650 18,5070 17,9440
 JPY 2100 2210 2120
 EUR 27,1210 28,5380 27,3950
 CHF 24,7690 25,8040 25,0190
 GBP 31,3420 32,6510 31,6580
 CNY 3,4930 3,6400 3,5280
 SGD 16,8930 17,5980 17,0630
 THB 6720 7740 7460
 MYR - 5,7300 5,6120
 DKK - 3,8320 3,6930
 HKD 2,8930 3,0140 2,9220
 INR - 3280 3160
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,9110 75,9320
 NOK - 2,7530 2,6430
 RUB - 3070 -
 SEK - 2,8270 2,7140

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 28-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,870 50 23,950 80

Tỷ giá trung tâm ngày 28-02-2021

1USD = 23,130 -2