Tỷ giá ngày 27-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4700 22,5400 22,4700
 AUD 16,1580 16,5320 16,2550
 CAD 15,9920 16,4780 16,1370
 JPY 1840 1890 1850
 EUR 24,3210 24,8100 24,3940
 CHF 22,4300 22,9730 22,5890
 GBP 33,1670 33,9700 33,4010
 SGD 15,7440 16,1890 15,8550
 THB 6090 6400 6090
 MYR - 5,2810 5,1720
 DKK - 3,3730 3,2440
 HKD 2,8530 2,9330 2,8730
 INR - 3490 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,6730 72,7870
 NOK - 2,6400 2,5390
 RUB - 3580 3100
 SEK - 2,7260 2,6380

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 0 22,690 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-12-2015

1USD = 0