Tỷ giá ngày 27-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3800 21,4050 21,3800
 AUD 17,1130 17,5170 17,2160
 CAD 18,0480 18,6050 18,2120
 JPY 1740 1790 1760
 EUR 25,7520 26,2810 25,8290
 CHF 21,2890 21,9010 21,4390
 GBP 32,7560 33,5640 32,9870
 SGD 15,8540 16,3760 15,9660
 THB 6350 6670 6350
 MYR - 6,1990 6,0680
 DKK - 3,5750 3,4370
 HKD 2,7090 2,7870 2,7280
 INR - 3450 3290
 KRW - 220 180
 KWD - 74,5470 71,6710
 NOK - 2,9240 2,8110
 RUB - 4430 3590
 SEK - 2,7710 2,6800

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,560 -10 21,580 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-12-2014

1USD = 0