Tỷ giá ngày 27-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,045-5 24,415-5 24,075-5
 AUD 15,56058 16,22361 15,71859
 CAD 17,32472 18,06275 17,49973
 JPY 1581 1671 1601
 EUR 25,870118 27,290124 26,131119
 CHF 26,82389 27,96592 27,09489
 GBP 29,815216 31,084225 30,116218
 CNY 3,319-3 3,461-3 3,353-3
 SGD 17,67046 18,42248 17,84847
 THB 6104 7045 6785
 MYR - 5,2391 5,1271
 DKK - 3,63016 3,49616
 HKD 3,0343 3,1633 3,0643
 INR - 3020 2900
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,61336 78,47035
 NOK - 2,31616 2,22115
 RUB - 260-1 -
 SEK - 2,3699 2,2729

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,620 180 24,720 160

Tỷ giá trung tâm ngày 27-11-2023

1USD = 23,947 0