Tỷ giá ngày 27-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5200 22,4500
 AUD 16,062-21 16,307-22 16,159-22
 CAD 16,638-12 17,011-13 16,789-13
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 23,667-30 23,955-30 23,738-30
 CHF 21,704-35 22,058-35 21,857-35
 GBP 33,543-65 34,089-66 33,780-66
 SGD 15,741-26 16,061-26 15,852-26
 THB 616-1 642-1 616-1
 MYR - 5,348-18 5,278-17
 DKK - 3,247-5 3,148-5
 HKD 2,861-1 2,919-1 2,881-1
 INR - 3450 3310
 KRW - 200 190
 KWD - 75,107156 72,806151
 NOK - 2,637-2 2,557-2
 RUB - 380-2 332-1
 SEK - 2,607-2 2,543-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 0 22,630 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-11-2015

1USD = 0