Tỷ giá ngày 27-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3900 21,4000 21,3900
 AUD 18,17628 18,45019 18,28628
 CAD 18,718-29 19,134-39 18,888-29
 JPY 1800 1830 1820
 EUR 26,56852 26,88740 26,64852
 CHF 21,97046 22,41336 22,12546
 GBP 33,406123 33,944110 33,642124
 SGD 16,2402 16,634-5 16,3552
 THB 640-1 667-1 640-1
 MYR - 6,435-17 6,353-14
 DKK - 3,6555 3,5436
 HKD 2,723-2 2,778-4 2,742-2
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,694-79 72,419-43
 NOK - 3,184-14 3,087-12
 RUB - 502-13 410-11
 SEK - 2,9275 2,8556

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,430 0 21,450 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-11-2014

1USD = 0