Tỷ giá ngày 27-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2700 22,3500 22,2700
 AUD 15,993-20 16,233-20 16,090-20
 CAD 16,684-18 17,054-18 16,835-18
 JPY 1831 1861 1841
 EUR 24,49822 24,79122 24,57222
 CHF 22,467-138 22,827-140 22,625-139
 GBP 33,85135 34,39436 34,08936
 SGD 15,82214 16,14114 15,93414
 THB 616-1 642-1 616-1
 MYR - 5,259-50 5,191-49
 DKK - 3,3613 3,2593
 HKD 2,8400 2,8970 2,8600
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 74,8840 72,6060
 NOK - 2,7131 2,6311
 RUB - 391-6 341-5
 SEK - 2,659-4 2,594-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 10 22,340 10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-10-2015

1USD = 0