Tỷ giá ngày 27-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,25015 21,30015 21,25015
 AUD 18,50587 18,78488 18,61787
 CAD 18,650-20 19,065-21 18,820-20
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 26,79595 27,11796 26,87595
 CHF 22,08171 22,52673 22,23772
 GBP 33,840135 34,385137 34,079136
 SGD 16,42823 16,82624 16,54323
 THB 6430 6700 6430
 MYR - 6,54019 6,45618
 DKK - 3,68413 3,57112
 HKD 2,7062 2,7612 2,7252
 INR - 354-1 340-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,317-25 72,777-24
 NOK - 3,284-2 3,184-2
 RUB - 564-3 461-3
 SEK - 2,97610 2,90310

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 0 21,280 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-10-2014

1USD = 0