Tỷ giá ngày 27-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,1700 24,5400 24,2000
 AUD 15,145-78 15,789-82 15,297-79
 CAD 17,565-51 18,313-53 17,743-51
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 25,070-93 26,446-98 25,323-94
 CHF 25,889-150 26,991-157 26,150-152
 GBP 28,826-109 30,054-114 29,117-110
 CNY 3,2681 3,4071 3,3011
 SGD 17,328-47 18,066-49 17,503-47
 THB 589-3 680-4 655-4
 MYR - 5,237-18 5,125-18
 DKK - 3,518-13 3,388-12
 HKD 3,0370 3,1660 3,0680
 INR - 3040 2920
 KRW 160 190 170
 KWD - 81,742-53 78,594-51
 NOK - 2,300-3 2,206-3
 RUB - 2410 -
 SEK - 2,26113 2,16913

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,370 20 24,450 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-09-2023

1USD = 24,088 4