Tỷ giá ngày 27-09-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,5655 23,8755 23,5955
 AUD 15,034-32 15,675-33 15,186-32
 CAD 16,940-82 17,661-86 17,111-83
 JPY 160-1 169-1 162-1
 EUR 22,307-88 23,556-93 22,532-89
 CHF 23,388-92 24,385-96 23,624-93
 GBP 24,92347 25,98549 25,17447
 CNY 3,249-1 3,388-1 3,281-1
 SGD 16,120-10 16,807-11 16,283-10
 THB 553-2 638-2 615-2
 MYR - 5,207-9 5,096-9
 DKK - 3,138-12 3,022-12
 HKD 2,9471 3,0721 2,9771
 INR - 3021 2911
 KRW 140 180 160
 KWD - 79,255-9 76,200-8
 NOK - 2,259-19 2,167-18
 RUB - 353-1 -
 SEK - 2,1501 2,0621

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-09-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,200 30 24,290 20

Tỷ giá trung tâm ngày 27-09-2022

1USD = 23,346 12