Tỷ giá ngày 27-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1950 21,2450 21,1950
 AUD 18,3800 18,6570 18,4910
 CAD 18,7780 19,1950 18,9480
 JPY 1920 1950 1940
 EUR 26,8120 27,1340 26,8920
 CHF 22,0870 22,5320 22,2420
 GBP 34,1740 34,7240 34,4150
 SGD 16,4330 16,8310 16,5490
 THB 6440 6700 6440
 MYR - 6,5500 6,4650
 DKK - 3,6870 3,5750
 HKD 2,6990 2,7540 2,7180
 INR - 3520 3380
 KRW - 230 180
 KWD - 74,5120 72,9670
 NOK - 3,3640 3,2620
 RUB - 6090 4980
 SEK - 2,9780 2,9040

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 0 21,280 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-09-2014

1USD = 0