Tỷ giá ngày 27-08-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,5830 19,8780 19,7010
 CAD 19,2240 19,6510 19,3980
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 27,7560 28,0900 27,8400
 CHF 22,8660 23,3280 23,0280
 GBP 34,7410 35,3010 34,9860
 SGD 16,7440 17,1500 16,8620
 THB 6520 6790 6520
 MYR - 6,7900 6,7020
 DKK - 3,8120 3,6950
 HKD 2,6980 2,7530 2,7170
 INR - 3580 3440
 KRW - 230 190
 KWD - 75,3670 73,8050
 NOK - 3,4850 3,3790
 RUB - 6510 5320
 SEK - 3,0910 3,0150

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-08-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,210 -10 21,230 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-08-2014

1USD = 0