Tỷ giá ngày 27-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,496-110 16,743-112 16,595-111
 CAD 16,66113 17,03113 16,81213
 JPY 207-4 212-2 209-4
 EUR 24,348-29 24,639-29 24,421-29
 CHF 22,215-149 22,617-152 22,372-150
 GBP 28,94651 29,41052 29,15051
 SGD 16,229-8 16,490-9 16,344-8
 THB 6240 6500 6240
 MYR - 5,505-11 5,435-11
 DKK - 3,350-4 3,248-4
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 200
 KWD - 76,47825 73,58824
 NOK - 2,6481 2,5671
 RUB - 376-4 307-3
 SEK - 2,612-7 2,548-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -5 22,310 5

Tỷ giá trung tâm ngày 27-07-2016

1USD = 21,881 0