Tỷ giá ngày 27-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,728-35 15,965-36 15,823-35
 CAD 16,52847 16,89548 16,67847
 JPY 1741 1771 1761
 EUR 23,971302 24,258306 24,043303
 CHF 22,536120 22,898122 22,694121
 GBP 33,45464 33,99265 33,69064
 SGD 15,73032 16,04733 15,84133
 THB 6141 6391 6141
 MYR - 5,761-5 5,687-5
 DKK - 3,28842 3,18840
 HKD 2,7781 2,8341 2,7971
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,19265 70,96363
 NOK - 2,71311 2,63010
 RUB - 410-7 358-6
 SEK - 2,58916 2,52515

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-07-2015

1USD = 0