Tỷ giá ngày 27-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,290-5 22,360-5 22,290-5
 AUD 16,432143 16,6795 16,532144
 CAD 16,895-33 17,270-41 17,049-33
 JPY 2153 2200 2183
 EUR 24,51533 24,808-277 24,58833
 CHF 22,637111 23,046-35 22,797112
 GBP 29,583-862 30,058-1,263 29,791-868
 SGD 16,29784 16,558-55 16,41284
 THB 6201 6460 6201
 MYR - 5,497-6 5,427-3
 DKK - 3,374-18 3,271-16
 HKD 2,8390 2,896-1 2,8590
 INR - 3410 3280
 KRW - 200 190
 KWD - 76,69016 73,79249
 NOK - 2,6819 2,6009
 RUB - 3822 3122
 SEK - 2,6706 2,6057

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-06-2016

1USD = 21,866 21