Tỷ giá ngày 27-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,6300 16,8810 16,7310
 CAD 17,3970 17,7830 17,5550
 JPY 1740 1780 1760
 EUR 24,2720 24,5630 24,3450
 CHF 23,1320 23,5040 23,2960
 GBP 33,9780 34,5240 34,2180
 SGD 15,9980 16,3200 16,1110
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,8320 5,7570
 DKK - 3,3300 3,2290
 HKD 2,7770 2,8330 2,7970
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 190
 KWD - 73,3370 71,1040
 NOK - 2,8460 2,7590
 RUB - 4400 3850
 SEK - 2,6780 2,6120

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,825 5 21,850 10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-06-2015

1USD = 0