Tỷ giá ngày 27-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2900 23,6600 23,3200
 AUD 14,8990 15,5350 15,0500
 CAD 16,7840 17,5000 16,9540
 JPY 1630 1730 1650
 EUR 24,5410 25,9160 24,7890
 CHF 25,3030 26,3820 25,5590
 GBP 28,2190 29,4230 28,5040
 CNY 3,2540 3,3930 3,2870
 SGD 16,9230 17,6450 17,0940
 THB 5970 6890 6640
 MYR - 5,1330 5,0230
 DKK - 3,4500 3,3220
 HKD 2,9230 3,0480 2,9520
 INR - 2940 2830
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,2030 76,1480
 NOK - 2,1730 2,0840
 RUB - 2790 -
 SEK - 2,2190 2,1280

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,490 63 23,540 15

Tỷ giá trung tâm ngày 27-05-2023

1USD = 23,711 0