Tỷ giá ngày 27-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,35010 22,42010 22,35010
 AUD 15,99165 16,23166 16,08765
 CAD 16,968-15 17,344-15 17,122-15
 JPY 2010 2050 2030
 EUR 24,85740 25,15540 24,93240
 CHF 22,37055 22,72956 22,52755
 GBP 32,454-118 32,974-120 32,682-119
 SGD 16,07450 16,39851 16,18851
 THB 6160 6420 6160
 MYR - 5,52913 5,45813
 DKK - 3,4215 3,3175
 HKD 2,8451 2,9021 2,8651
 INR - 3461 3331
 KRW - 200 190
 KWD - 76,91385 74,00782
 NOK - 2,7496 2,6656
 RUB - 378-4 309-3
 SEK - 2,7394 2,6714

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 20 22,390 30

Tỷ giá trung tâm ngày 27-05-2016

1USD = 21,924 3