Tỷ giá ngày 27-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,770-25 21,830-25 21,770-25
 AUD 16,729-126 16,980-128 16,830-127
 CAD 17,307-121 17,692-124 17,465-123
 JPY 175-1 178-1 176-1
 EUR 23,618-21 23,901-21 23,689-21
 CHF 22,7341 23,1001 22,8951
 GBP 33,199-64 33,733-65 33,433-64
 SGD 15,961-12 16,282-12 16,073-12
 THB 633-1 660-1 633-1
 MYR - 6,041-19 5,964-19
 DKK - 3,243-2 3,144-2
 HKD 2,776-2 2,832-2 2,795-2
 INR - 348-1 334-1
 KRW - 200 200
 KWD - 73,110-99 70,884-96
 NOK - 2,872-11 2,785-11
 RUB - 477-7 390-6
 SEK - 2,6151 2,5511

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,860 0 21,880 5

Tỷ giá trung tâm ngày 27-05-2015

1USD = 0