Tỷ giá ngày 27-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,802-282 17,055-287 16,904-284
 CAD 17,40729 17,79330 17,56529
 JPY 198-1 202-1 200-1
 EUR 25,02527 25,32527 25,10027
 CHF 22,67223 23,03524 22,83123
 GBP 32,125-2 32,640-2 32,351-2
 SGD 16,29918 16,62718 16,41418
 THB 6220 6470 6220
 MYR - 5,715-10 5,642-10
 DKK - 3,4413 3,3373
 HKD 2,8360 2,8940 2,8560
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,604-25 73,709-24
 NOK - 2,7754 2,6914
 RUB - 3785 3094
 SEK - 2,783-3 2,715-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 27-04-2016

1USD = 21,873 -2