Tỷ giá ngày 27-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,57010 21,63010 21,57010
 AUD 16,64525 17,03725 16,74625
 CAD 17,41627 17,95227 17,57427
 JPY 1780 1830 1800
 EUR 23,156-58 23,630-59 23,226-58
 CHF 22,255-25 22,802-25 22,412-25
 GBP 32,202-74 32,994-76 32,429-75
 SGD 15,93415 16,39115 16,04615
 THB 645-2 678-2 645-2
 MYR - 6,12331 5,99430
 DKK - 3,203-6 3,080-6
 HKD 2,7381 2,8171 2,7581
 INR - 3480 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 72,900-233 70,094-223
 NOK - 2,834-1 2,725-1
 RUB - 469-5 380-4
 SEK - 2,5496 2,4655

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 10 21,660 20

Tỷ giá trung tâm ngày 27-04-2015

1USD = 0