Tỷ giá ngày 27-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,5790 16,8360 16,6790
 CAD 16,5670 16,9420 16,7170
 JPY 1940 1980 1960
 EUR 24,7020 25,0090 24,7760
 CHF 22,5760 22,9490 22,7350
 GBP 31,1280 31,6420 31,3480
 SGD 16,0490 16,3800 16,1620
 THB 6180 6440 6180
 MYR - 5,5830 5,5090
 DKK - 3,3930 3,2880
 HKD 2,8350 2,8940 2,8550
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6890 73,7580
 NOK - 2,6690 2,5860
 RUB - 3630 2970
 SEK - 2,7210 2,6520

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 0 22,350 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 27-03-2016

1USD = 21,879 0