Tỷ giá ngày 27-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2800 22,3500 22,2800
 AUD 15,9360 16,1790 16,0320
 CAD 16,2550 16,6200 16,4030
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 24,3810 24,6780 24,4540
 CHF 22,2490 22,6110 22,4060
 GBP 30,8930 31,3960 31,1110
 SGD 15,7250 16,0450 15,8360
 THB 6130 6390 6130
 MYR - 5,3390 5,2690
 DKK - 3,3450 3,2430
 HKD 2,8340 2,8920 2,8540
 INR - 3310 3180
 KRW - 190 180
 KWD - 75,3990 73,0890
 NOK - 2,6270 2,5470
 RUB - 3310 2700
 SEK - 2,6550 2,5890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 -20 22,330 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 27-02-2016

1USD = 21,899 0