Tỷ giá ngày 27-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3200 21,3800 21,3200
 AUD 16,78278 17,03479 16,88379
 CAD 16,872-24 17,246-25 17,025-25
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 23,972167 24,260169 24,044168
 CHF 23,193-686 23,566-745 23,357-690
 GBP 31,858154 32,371157 32,083155
 SGD 15,67347 16,05348 15,78447
 THB 6431 6701 6431
 MYR - 5,96215 5,88515
 DKK - 3,29422 3,19421
 HKD 2,7170 2,7710 2,7360
 INR - 3550 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 73,517-25 71,277-24
 NOK - 2,7973 2,7123
 RUB - 350-11 286-9
 SEK - 2,61812 2,55412

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 27-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,405 -20 21,425 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 27-01-2015

1USD = 0