Tỷ giá ngày 26-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,37010 21,4050 21,37010
 AUD 17,19543 17,454-13 17,29943
 CAD 18,13941 18,542-19 18,30441
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 25,95891 26,2707 26,03692
 CHF 21,46474 21,8974 21,61575
 GBP 32,93052 33,459-57 33,16252
 SGD 15,94342 16,330-11 16,05542
 THB 6381 664-1 6381
 MYR - 6,18713 6,10833
 DKK - 3,5710 3,46211
 HKD 2,7225 2,777-4 2,7415
 INR - 344-1 3301
 KRW - 220 180
 KWD - 74,303-121 72,040118
 NOK - 2,9230 2,83410
 RUB - 4492 3673
 SEK - 2,777-2 2,7097

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,560 -10 21,580 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-12-2014

1USD = 0