Tỷ giá ngày 26-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0500 24,4200 24,0800
 AUD 15,5020 16,1620 15,6590
 CAD 17,2520 17,9860 17,4260
 JPY 1580 1670 1590
 EUR 25,7520 27,1660 26,0120
 CHF 26,7340 27,8730 27,0040
 GBP 29,5990 30,8590 29,8980
 CNY 3,3220 3,4640 3,3560
 SGD 17,6240 18,3740 17,8020
 THB 6050 6990 6730
 MYR - 5,2380 5,1260
 DKK - 3,6140 3,4810
 HKD 3,0310 3,1600 3,0610
 INR - 3020 2900
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,5770 78,4350
 NOK - 2,2990 2,2060
 RUB - 2610 -
 SEK - 2,3600 2,2630

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,440 0 24,560 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2023

1USD = 23,947 20