Chúng tôi không có thông tin tỷ giá trong ngày này. Bạn vui lòng chọn ngày khác để xem.

Giá usd tự do ngày 26-11-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,430 20 23,470 20

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2021

1USD = 23,145 33