Tỷ giá ngày 26-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4500 22,5200 22,4500
 AUD 16,084-98 16,329-99 16,181-98
 CAD 16,6501 17,0231 16,8021
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 23,696-116 23,985-117 23,768-116
 CHF 21,739-154 22,093-157 21,892-155
 GBP 33,60967 34,15568 33,84567
 SGD 15,767-37 16,088-38 15,878-37
 THB 617-1 643-1 617-1
 MYR - 5,365-17 5,295-16
 DKK - 3,252-16 3,152-15
 HKD 2,8620 2,9200 2,8820
 INR - 345-2 331-2
 KRW - 200 190
 KWD - 74,951-173 72,655-167
 NOK - 2,640-6 2,559-6
 RUB - 3810 3330
 SEK - 2,609-7 2,544-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -10 22,640 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2015

1USD = 0