Tỷ giá ngày 26-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3900 21,4000 21,3900
 AUD 18,1480 18,4300 18,2580
 CAD 18,7470 19,1730 18,9180
 JPY 1800 1830 1810
 EUR 26,5160 26,8470 26,5960
 CHF 21,9250 22,3770 22,0790
 GBP 33,2830 33,8340 33,5180
 SGD 16,2380 16,6390 16,3520
 THB 6410 6680 6410
 MYR - 6,4520 6,3660
 DKK - 3,6500 3,5370
 HKD 2,7250 2,7810 2,7440
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,7730 72,4620
 NOK - 3,1970 3,0980
 RUB - 5150 4210
 SEK - 2,9230 2,8490

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,430 0 21,450 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-11-2014

1USD = 0