Tỷ giá ngày 26-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,27010 22,35010 22,27010
 AUD 16,013-46 16,253-47 16,109-47
 CAD 16,702-111 17,072-114 16,853-112
 JPY 1820 1850 1840
 EUR 24,476-142 24,769-143 24,550-142
 CHF 22,605-86 22,968-87 22,764-87
 GBP 33,815-157 34,358-159 34,054-158
 SGD 15,809-75 16,127-77 15,920-76
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,308-13 5,240-12
 DKK - 3,358-20 3,256-19
 HKD 2,8400 2,8980 2,8600
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 74,884-99 72,606-96
 NOK - 2,712-25 2,630-24
 RUB - 397-1 3470
 SEK - 2,663-14 2,598-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 70 22,330 60

Tỷ giá trung tâm ngày 26-10-2015

1USD = 0