Tỷ giá ngày 26-09-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,1705 24,5405 24,2005
 AUD 15,223-28 15,871-29 15,377-28
 CAD 17,6169 18,3669 17,7949
 JPY 159-1 168-1 161-1
 EUR 25,162-111 26,544-117 25,417-112
 CHF 26,039-135 27,148-141 26,302-137
 GBP 28,936-120 30,167-125 29,228-121
 CNY 3,2670 3,4061 3,3001
 SGD 17,375-9 18,115-10 17,551-9
 THB 593-5 684-6 658-6
 MYR - 5,255-6 5,143-6
 DKK - 3,530-16 3,400-16
 HKD 3,037-1 3,167-1 3,068-1
 INR - 3040 2920
 KRW 160 190 170
 KWD - 81,795-63 78,645-60
 NOK - 2,303-12 2,209-12
 RUB - 241-2 -
 SEK - 2,24811 2,15610

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-09-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,350 30 24,450 50

Tỷ giá trung tâm ngày 26-09-2023

1USD = 24,084 8