Tỷ giá ngày 26-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,5780 15,8110 15,6720
 CAD 16,5790 16,9470 16,7300
 JPY 1830 1870 1850
 EUR 24,8110 25,1080 24,8860
 CHF 22,5780 22,9400 22,7370
 GBP 33,7940 34,3360 34,0330
 SGD 15,5770 15,8900 15,6860
 THB 6080 6330 6080
 MYR - 5,1590 5,0930
 DKK - 3,4040 3,3000
 HKD 2,8610 2,9190 2,8820
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 190
 KWD - 75,4630 73,1670
 NOK - 2,6810 2,6000
 RUB - 3810 3320
 SEK - 2,6970 2,6300

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,560 0 22,600 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-09-2015

1USD = 0