Tỷ giá ngày 26-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1950 21,2450 21,1950
 AUD 18,380-105 18,657-107 18,491-106
 CAD 18,778-54 19,195-55 18,948-54
 JPY 1920 1950 1940
 EUR 26,812-25 27,134-26 26,892-25
 CHF 22,087-3 22,532-3 22,242-3
 GBP 34,1747 34,7247 34,4157
 SGD 16,433-44 16,831-45 16,549-44
 THB 644-1 670-1 644-1
 MYR - 6,550-22 6,465-21
 DKK - 3,687-3 3,575-3
 HKD 2,699-2 2,754-2 2,718-2
 INR - 352-3 338-3
 KRW - 230 180
 KWD - 74,512-18 72,967-17
 NOK - 3,3641 3,2621
 RUB - 609-6 498-5
 SEK - 2,978-4 2,904-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 0 21,280 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-09-2014

1USD = 0