Tỷ giá ngày 26-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,60695 16,85596 16,70695
 CAD 16,648-65 17,018-66 16,800-65
 JPY 2113 2154 2133
 EUR 24,37686 24,66887 24,45087
 CHF 22,36466 22,76867 22,52166
 GBP 28,895-71 29,359-72 29,099-71
 SGD 16,23830 16,49830 16,35230
 THB 6240 6500 6240
 MYR - 5,51612 5,44512
 DKK - 3,35412 3,25212
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 200
 KWD - 76,45251 73,56349
 NOK - 2,646-3 2,566-3
 RUB - 379-3 310-3
 SEK - 2,6199 2,5558

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,295 5 22,305 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 26-07-2016

1USD = 21,881 0