Tỷ giá ngày 26-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2950 22,3650 22,2950
 AUD 16,2890 16,6740 16,3880
 CAD 16,9280 17,3110 17,0810
 JPY 2130 2190 2150
 EUR 24,4810 25,0850 24,5550
 CHF 22,5260 23,0810 22,6850
 GBP 30,4440 31,3200 30,6590
 SGD 16,2130 16,6130 16,3270
 THB 6190 6460 6190
 MYR - 5,5030 5,4300
 DKK - 3,3920 3,2870
 HKD 2,8390 2,8980 2,8590
 INR - 3410 3280
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6740 73,7430
 NOK - 2,6730 2,5900
 RUB - 3790 3100
 SEK - 2,6640 2,5980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-06-2016

1USD = 21,845 0