Tỷ giá ngày 26-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,630-73 16,881-75 16,731-74
 CAD 17,39732 17,78333 17,55533
 JPY 1740 1780 1760
 EUR 24,27263 24,56364 24,34563
 CHF 23,132126 23,504128 23,296127
 GBP 33,978142 34,524145 34,218143
 SGD 15,998-36 16,320-36 16,111-36
 THB 6330 6600 6330
 MYR - 5,832-16 5,757-15
 DKK - 3,3309 3,2298
 HKD 2,7770 2,8330 2,7970
 INR - 3500 3360
 KRW - 200 190
 KWD - 73,3370 71,1040
 NOK - 2,84612 2,75911
 RUB - 440-4 385-4
 SEK - 2,678-6 2,612-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,825 5 21,850 10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-06-2015

1USD = 0