Tỷ giá ngày 26-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,29020 23,66020 23,32020
 AUD 14,899-28 15,535-30 15,050-29
 CAD 16,784-26 17,500-28 16,954-27
 JPY 1630 1730 1650
 EUR 24,541-18 25,916-19 24,789-18
 CHF 25,30338 26,38240 25,55939
 GBP 28,219-8 29,423-8 28,504-8
 CNY 3,2542 3,3932 3,2872
 SGD 16,9237 17,6457 17,0947
 THB 5971 6891 6641
 MYR - 5,133-11 5,023-11
 DKK - 3,4500 3,3220
 HKD 2,9233 3,0483 2,9523
 INR - 2940 2830
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,20316 76,14815
 NOK - 2,173-12 2,084-11
 RUB - 2790 -
 SEK - 2,219-15 2,128-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,427 17 23,525 45

Tỷ giá trung tâm ngày 26-05-2023

1USD = 23,711 27