Tỷ giá ngày 26-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,34040 22,41040 22,34040
 AUD 15,926-2 16,165-2 16,022-2
 CAD 16,982193 17,359198 17,137195
 JPY 2010 2041 2031
 EUR 24,81792 25,11493 24,89292
 CHF 22,31546 22,67347 22,47246
 GBP 32,572305 33,094310 32,801307
 SGD 16,02445 16,34646 16,13745
 THB 6162 6412 6162
 MYR - 5,51535 5,44535
 DKK - 3,41613 3,31213
 HKD 2,8435 2,9015 2,8635
 INR - 3452 3322
 KRW - 200 190
 KWD - 76,82895 73,92591
 NOK - 2,74323 2,66022
 RUB - 3826 3125
 SEK - 2,73512 2,66812

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,350 30 22,360 10

Tỷ giá trung tâm ngày 26-05-2016

1USD = 21,921 0