Tỷ giá ngày 26-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 17,08590 17,34192 17,18891
 CAD 17,37864 17,76466 17,53665
 JPY 1981 2021 2001
 EUR 24,998117 25,298119 25,074118
 CHF 22,64870 23,01271 22,80870
 GBP 32,127298 32,642302 32,353300
 SGD 16,28120 16,60821 16,39621
 THB 6220 6480 6220
 MYR - 5,726-22 5,652-22
 DKK - 3,43916 3,33416
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3481 3341
 KRW - 210 190
 KWD - 76,63076 73,73473
 NOK - 2,77120 2,68719
 RUB - 3731 3051
 SEK - 2,78616 2,71816

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 26-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 26-04-2016

1USD = 21,875 5